Perlu Anda Ketahui Atsar - Atsar Aama Islam (Islam Itu Indah)

Atsar-atsar 

Khabbab berkata,  "Mendekatlah pada Allah sekuat kemampuan. sungguh, kamu takkan mendekat pada-Nya dengan sesuatu yang lebih baik dari kalam-Nya".

Utsman bin Affan berkata, "Sekiranya hati kamu bersih, niscaya kamu takkan merasa kenyang dari kalam Allah".

Ibnu Mas'ud berkata. "Barang Siapa ingin mengetahui bila ia cinta pada Allah, maka silahkan membenturkan dirinya dengan Al-quran. bila ia mencintai Al-Qur'an, niscaya ia benar mencintai Allah. Sebab Al-Qura'n itu kata-kata Allah"
Share:

No comments:

Post a Comment

Populer Artikel